– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0003/2564เรื่อง จํานวนผู้สมัครที่เปิดรับสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต.003 ประกาศจำนวนผู้สมัครที่เปิดรับสมัครล

163total visits,1visits today