– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0004/2564 เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต.004 ประกาศวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในกา

121total visits,1visits today