– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0005/2564 กําหนดสถานที่ ศูนย์อํานวยการการเลือกตั้ง และนับผลคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต.005 ประกาศกำหนดสถานที่ ศูนย์อำนวยการการ-

1363total visits,4visits today