– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0006/2564 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต.006 ประกาศผู้มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้

650total visits,2visits today