– ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 0007/2564 เรื่อง หมายเลขลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจําปีการศึกษา 2564

กกต.007 ประกาศหมายเลขลงสมัครเลือกตั้งสมาชิก

527total visits,3visits today