มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายทรงยศ เทียนทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  📌 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายทรงยศ เทียนทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (คืนที่สี่)
  📌 ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทเขตสระแก้ว ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเทียนทอง มา ณ โอกาสนี้

395total visits,4visits today