มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR : Corporate Social Responsibility ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

📌มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR : Corporate Social Responsibility ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี📌
👉วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.30 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำโดย ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยทีมบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR : Corporate Social Responsibility ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด และมูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมไปพร้อมกันโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของทั้ง 5 หน่วยงาน
👉โดยมี ผศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ จากบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, คณะกรรมการ จากบริษัท คาร์กิลล์สยามจำกัด และประธานกรรมการ จากมูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR : Corporate Social Responsibility ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

634total visits,1visits today