ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีธี จำกัด (มหาชน) บริษัทสุขสมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

        เมื่อวันอังคารที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณศุภชัย จิตนาเลิศ ประธานกรรมการบริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์มจำกัด คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.ธนัฏฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว และ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมหารือความต้องการทดลองใช้ปุ๋ยหมีขาวกับสวนปาล์มน้ำมัน และพืช เศรษฐกิจ รวมทั้งวางแผนในการทำงานวิจัยกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นอกจากนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทสุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์มจำกัด ยังร่วมตกลงทำ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อสร้างการวิจัยและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนในเรื่องของการเกษตร

70total visits,2visits today