มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ณ ห้อง PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’
.
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้อง PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง ประธานสาขานวัตกรรมเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายณัฐพล เจริญศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา การนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้ง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันสวดบทสวดโพชฌังคะปะริตตัง และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยแข็งแรง
.
โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึง

208total visits,2visits today