– ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาผู้สนใจส่งผลงานเพื่อร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย“เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
.
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาผู้สนใจส่งผลงานเพื่อร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย“เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ”
.
เพื่อเชิงเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
.
การประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทนักเรียน/นักศึกษา/สถาบันการศึกษา และ 2) ประเภทประชาชนทั่วไป
.
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์ (เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ลิงค์google form) หรือสมัครที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมทั้งส่งคลิปวิดีโอนําเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาทีใช้นามสกุล mp4 โดยบอกเล่าแนวคิด
การออกแบบเกมส์ อธิบายรูปแบบของเกมส์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการเล่นเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถเลือกสมัคร
ได้เพียง 1 ประเภท และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/คน/ทีม
.
สามารถโหลดใบสมัครเเละอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1c09gp2YqImuGjg6JVClyCPXSYGTwsEEg

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมด้านส

431total visits,1visits today