– ประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
บันทึกข้อมูล ในระบบในวันที่ 17 ม.ค.-14 ก.พ.66 เข้าได้ที่เว็บไซต์ https://reg.buu.ac.th/ แจ้งจบเเละขึ้นทะเบียนบัณฑิต
.
ชำระค่าธรรมเนียม
9-14 ก.พ.66 เท่านั้น
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
.
งานวิชาการศึกาษา/งานประชาสัมพันธ์

447total visits,1visits today