– ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัติไกรฤกษ์เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกผันใดๆ ทุนต่อเนื่อง 2 ปีของหลักสูตร

เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา

มูลนิธินิวัติไกรฤกษ์

สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

.

โดยทุนการศึกษาเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกผันใดๆ ทุนต่อเนื่อง 2 ปีของหลักสูตร

จำนวน 60 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา

สมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่25 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครทุน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัค

งานวิชาการศึกาษา/งานประชาสัมพันธ์

82total visits,3visits today