มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าพบท่านอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เพื่อความร่วมมือทางด้านการวิจัยด้านการเกษตร ในกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่ออังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำโดย รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และดร.ภัทรภร ธรรมมะ
ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว เข้าพบท่านอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เพื่อความร่วมมือทางด้านการวิจัยด้านการเกษตร ในการเรียนการสอน และพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ในการนี้ท่านอำนวย ทงก๊ก แนะนำแนวทางในการทำเกษตรด้านโคนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจและได้ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อนิสิตที่ได้ทุนการศึกษาด้านการเกษตรทางสัตวบาลให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นในการต่อไป
.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

226total visits,1visits today