– ประกาศ เรื่อง เปิดจองหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เทอม 1/2566

ประชาสัมพันธ์ เปิดจองหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
สำหรับนิสิต รหัส 65 ขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เท่านั้น
นิสิตสามารถเข้าจองหอพักได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร 037-261-802 ต่อ 1116 (งานกิจการนิสิต)

689total visits,1visits today