ขั้นตอนการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2560

         การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายกำหนดเรียกพลเป็นประจำทุกปี ทางราชการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้กำลังสำรองได้เตรียมพร้อมไว้รอหมายเรียกพลหรือคำสั่งเรียกพลในการเรียกพล ซึ่งแต่ละครั้งทางราชการไม่ได้เรียกพร้อมกันทั้งหมดทุกคน จะเรียกผู้ที่บรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยและจะหมุนเวียนกันไป

         ดังนั้นทหารกองหนุนผู้ใดทราบว่าตนมีสิทธิได้รับการผ่อนผันไม่ต้องไปเรียกพล จะต้องแจ้งต่อสถาบันการศึกษา ที่ตนสังกัด ผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกพล คือทหารกองเกินที่จบการฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ขึ้นไป เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุนจะได้รับหนังสือสำคัญ (สด.๘) พร้อมกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ไว้เป็นหลักฐาน

         ฉะนั้นนิสิตชายที่อยู่ในกำหนดเรียกพล และต้องการใช้สิทธิ์ในการผ่อนผันการเรียกพล (ยกเว้นผู้ที่ได้ขอผ่อนผันไปแล้ว)

ดาวน์โหลด (เอกสารอ้างอิง)

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2560

1214total visits,1visits today