การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิงภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิงภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิงภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

>> นิสิตที่เข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินการทางเอกสารขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้นิสิตดำเนินการทางเอกสารดังต่อไปนี้


อ่านเอกสารแนบ คลิก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037-261559 ต่อ 1116 (คุณชนาภรณ์ แตงหมี) งานกิจการนิสิต

691total visits,2visits today