แจ้งการปรับเปลี่ยนห้องสำนักงานกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

เนื่องด้วยกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วมีการปรับเปลี่ยนห้องสำนักงานอาคารเทียนทอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวก ให้แก่ คณาจารย์ นิสิต ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อขอรับบริการ ให้้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยน และเบอร์ติดต่อภายของแต่ละฝ่ายงาน

ห้องวิชาการ (ด้านหน้า)

 • งานวิชาการ
 • งานกิจการนิสิต
 • งานสารบรรณ
 • งานบริการวิชาการ
 • เบอร์ภายใน 1004 (คุณอ้อม)
 • เบอร์ภายใน 1102 (คุณเมย์)
 • เบอร์ภายใน 1101 (คุณปุ๋ม)
 • เบอร์ภายใน 1110 (คุณฮูก)

ห้องการเงิน (ห้องกลาง)

 • ห้องผู้อำนวยการ
 • งานการเงิน
 • งานพัสดุ
 • งานบุคคล
 • เบอร์ภายใน 1002 (คุณเชอรี่)
 • เบอร์ภายใน 1005 (คุณหยก)
 • เบอร์ภายใน 1109 (คุณโอ๋)
 • เบอร์ภายใน 1104 (คุณนา)

ห้องด้านหลัง

 • งานคอมพิวเตอร์
 • งานอาคารและสถานที่
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานประชาสัมพันธ์
 • เบอร์ภายใน 1111 (คุณต่อ)
 • เบอร์ภายใน 1117 (คุณไอซ์)
 • เบอร์ภายใน 1003 (คุณเอก)
 • เบอร์ภายใน 1000 (คุณออฟ)

221total visits,1visits today