ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เรื่องการจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว, ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฝ่ายเลขานุการ ให้การต้อนรับ นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว และคณะผู้ติดตาม ในการประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

663total visits,2visits today