– ประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2565 งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ป

 

853total visits,1visits today