องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดโครงการ กีฬาภายใน เทา-ทอง สระแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ และ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรพรต ตันเจริญ นายกองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการกีฬาภายใน เทา-ทอง สระแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ และ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฏฐ์ตฤณ  บูนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยดร.สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.บังอร ประจันบาลที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.ภัทรภร ธรรมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว และนิสิตนักกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีการแข่งขันกีฬาดังนี้ บาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตซอล และกีฬาฮาเฮ 

128total visits,3visits today