มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมถวายความอาลัยร่วมพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลศพ พระอาจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ (พระผาสุข ฐานวุฑโฒ) หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2537-พ.ศ.2545) ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

          เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว รองศาสตราจารย์ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.สิรินารี เงินเจริญ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมถวายความอาลัยร่วมพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลศพ พระอาจารย์ผาสุข กุลละวณิชย์ (พระผาสุข ฐานวุฑโฒ) หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2537-พ.ศ.2545) โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ( ศาลา 16 ) ในวันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 23-28 พ.ย. 2565 เวลา 18.00 น. ซึ่งจะเก็บร่างไว้ 100 วัน แล้วจึงพิธีฌาปนกิจ (พระราชทานเพลิง)

32total visits,2visits today