มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.ภัทรภร ธรรมะ ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว และคณะ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ในการนี้นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยในงานมีพิธีบวงสรวง พิธีวางพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมนี้ มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อัยการจังหวัดสระแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กองกำลังบูรพา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้บังคับหน่วยทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
ซึ่งวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2566 มีความเป็นมาเกิดขึ้นจากสงครามยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2135 ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าว จึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย ซึ่งระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติ ไม่หวั่นไหว และทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ว่าทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ และนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลย ทำให้ในสมัยนั้นไทยได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางกว่าสมัยใด ๆ ซึ่งการทายุทธหัตถีในครั้งนั้น ถือว่าเป็นการทายุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบบนบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย ในการนี้กองทัพไทยจึงถือเอาวันที่พระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เป็น “วันกองทัพไทย” เรียกกันอีกอย่างว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันยุทธหัตถี”
 

251total visits,1visits today